جمعه (عید مسلمانان) را کار نمی‏کردم و دیگر روزها نجاری کار می‏کردم، او مزد اندکی به صورت هفتگی به من می‏پرداخت. چون من تنها صبح‏ها سر کار بودم و مزد من نصف مزد دیگر کارگرها بود، نام نجار خالد بود
خالد، نجار بسیار بداخلاق و تندمزاجی بود او به من اطمینان داشت اما من دلیلش را نمی‏دانستم شاید سبب این اعتمادش آن بود که من حرف‏شنو و مطیع بودم و در امور دین و مغازه‏اش با او بحث نمی‏کردم.

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: مذهبی، علمی،

تاریخ : جمعه 7 شهریور 1393 | 10:41 ب.ظ | نویسنده : ali etf | نظرات

با عالم کهن‏سالی برخورد کردم به نام احمد افندم که در خوش نفسی، پرحوصلگی، پاک باطنی و خیرخواهی، بهترین مردان دینیمان را همچون او نیافته بودم. او شب و روز می‏کوشید تا همچون پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم شود که او را برترین نمونه می‏دانست. هرگاه نام او را می‏برد چشمانش پر از اشک می‏شد. خوشبختانه او حتی یک‏بار هم از ریشه و کسان من نپرسید. . آن‏چه می‏پرسیدم به من می‏آموخت و وقتی فهمید که من در کشورشان میهمان هستم و برای کار و زندگی در سایه خلیفه پیامبر رفته‏ام، با من بسیار مهربانی کرد. این‏ها دلایلی بود که من برای زندگی در استانبول ارایه کرده بودم.

ادامه مطلب

طبقه بندی: علمی، مذهبی،

تاریخ : چهارشنبه 5 شهریور 1393 | 09:27 ق.ظ | نویسنده : ali etf | نظرات

در سال ١٧١٠ وزارت مستعمرات من را به مصر، عرا ق، تهرا ن، حجاز و استانبول فرستادتا اطّلاعات کافی برای ضعیف کردن مسلمانان و چیرگی بیشتر بر آنان به دست آور م.همزمان نه نفر دیگر از بهترین کارمندان وزارت که فعالیّ ت، نشاط و دلبستگی کافی برای تحكیم سلطه بریتانیا بر امپراطوری عثمانی و دیگر آشورهای اسلامی را داشتند، به مناطق مختلف اعزام شدند.

ادامه مطلب


ادامه مطلب

طبقه بندی: علمی، دانستنی، مذهبی،

تاریخ : یکشنبه 2 شهریور 1393 | 08:48 ق.ظ | نویسنده : ali etf | نظرات

ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺍﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺍﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﯽﻏﻠﻮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﯾﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺍﻣﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻮﻝﻣﯿﮑﻨﯽ ؟

ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﺳﺨﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺣﺠﺖ ﺍﺳﺖ
ﻋﻼﻣﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺘﺐ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺩﺭ ﺍﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮﺩ :
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻃﻮﺍﻑ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻋﯽ ﮐﺮﺩ
ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖﺿﺮﺑﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺯﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﮐﺮﺩ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺰﺩ ﻋﻤﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ : ﻗﺪ ﺭﺍﯼ ﻋﯿﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺿﺮﺏ ﯾﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﭼﺸﻢ ﺧﺪﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﺯﺩ
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻨﯽ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺷﺪ ...
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺍﻟﻨﻬﺎﯾﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﺛﯿﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺝ 10 ﺹ 410 ﻭ ﮐﻨﺰ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺝ 5 ﺹ 462 ﻭﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺩﻣﺸﻖ
ﺝ 17 ﺹ 42 ﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺝ 1 ﺹ 199 ﻭ ﺟﺎﻣﻊ
ﺍﻻﺣﺎﺩﯾﺚ ﺝ 26 ﺹ 29 ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ
ﺝ 1 ﺹ 144 ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺝ 13ﺹ 309
طبقه بندی: مذهبی، دانستنی، علمی،

تاریخ : دوشنبه 6 مرداد 1393 | 12:26 ق.ظ | نویسنده : ali etf | نظرات

 

 

در فرهنگ مهدویّت از وجود «پرچم‏های سیاه از خراسان» به عنوان نشانه ظهور یاد شده و درباره آن روایاتی چند از معصومین‏علیهم السلام نقل شده است. مضمون این روایات آن است که پیش از ظهور امام مهدی‏علیه السلام در منطقه خراسان (خراسان قدیم، شامل: قسمت‏های زیادی از ایران، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان) انقلابی برپا می‏شود و مردم در حالی که پرچم‏های سیاه را به اهتزاز در آورده‏اند، به حرکت در می‏آیند. [1] .
پدیدار شدن این نشانه ظاهراً در آستانه ظهور و یا اندکی پیش از آن خواهد بود؛ به گونه‏ای که حضرت مهدی‏علیه السلام آنان را به سوی خویش فرا می‏خواند ...


 


ادامه مطلب

طبقه بندی: علمی، دانستنی، مذهبی، دلنوشته، ظهور ولی عصر (عج)،
دنبالک ها: نشانه های ظهور، انواع نشانه های ظهور، شرایط ظهور، نشانه های ظهور (خروج سفیانی)، نشانه های ظهور (خروج خراسانی)، نشانه های ظهور (پرچم های سیاه از خراسان)،

تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : MSH | نظرات


ﺩﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻴﺰﻧﺪ :
۱. ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﻧﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯼ
ﺍﻓﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻐﺰ ﻭ
ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ.


ادامه مطلب

طبقه بندی: علمی، دانستنی،

تاریخ : جمعه 12 اردیبهشت 1393 | 06:56 ب.ظ | نویسنده : ali etf | نظرات

برخی موقعیت ها فرصتی طلایی برای دشمن و وضعیتی خطرناک و خسارت بار برای ما است چرا که در تیررس دشمن قرار داریم و هر لحظه ممکن است در دام او گرفتار شویم . خطر این موقعیت ها یکسان نیست برخی از آنها بسیار حساس اند مانند کمینگاه‌هایی که شیطان خود نیز آنها را تجربه کرده است ...


 

تکبّر :

تكبّر عبارت است از حالتی كه انسان خود را بالاتر از دیگری ببیند و اعتقاد برتری خود را بر غیر داشته باشد. حضرت صادق علیه السلام در این باره چنین می فرمایند: تكبر، این است كه مردم را تحقیر كنى و حق را خوار شمارى. (الكافى(ط-الاسلامیه)، ج2، ص310) در كبر، باید پای غیر نیز در میان آید تا خود را از آن برتر داند و بالاتر بیند. و این كبر، صفتی است در نفس و باطن. و از برای این صفت، در ظاهر، آثار و ثمراتی است كه اظهار آن آثار را تكبّر گویند.و آن آثاری است كه باعث حقیر شمردن دیگری و برتری بر آن گردد، مانند:خود داری كردن از همنشینی با او، یا هم خوراكی با او، یا امتناع در پهلو نشستن با او، یا رفاقت او، و انتظار سلام كردن و توقّع ایستادن او، و پیش افتادن از او در راه رفتن، و تقدّم بر او در نشستن، و توجهی با او در سخن گفتن، و به حقارت با او سخن گفتن، و پند و موعظه او را ارزش دانستن، و امثال این‏ها. و از جمله آثار كبر است با ناز و آهسته و دامن كشان راه رفتن. و بعضی از این افعال گاهی از حسد و كینه و ریا نیز نسبت به بعضی صادر می‏شود، اگر چه انسان خود را از او بالاتر هم نداند.


حسادت :

حسادت به معنای آرزو كردن زوال نعمت از كسی است كه استحقاق آن را دارد (مفردات ص 234) البته به معنای آرزوی ادامه یافتن فقدان نعمت، نقص و فقر و بدبختی و مانند آن برای دیگری نیز آمده است. (روح المعانی ج 16 جزء 30 ص 507) ولی بیشتر در معنای نخست به كار می رود؛ زیرا حسود كسی است كه از وجود نعمتی در دست كسی ناخشنود است و دوست ندارد كه دیگری از نعمت و راحتی و آسایش و آرامش برخوردار باشد و همواره آرزو می كند كه نعمت وی به نقمت و سعادتش به شقاوت تبدیل شود و حتی گاه برای تحقق آرزوی خویش نیز تلاش می كند و مقدمات آن را فراهم می آورد. از این رو برخی از رفتارها و گفتارهای وی نسبت به دیگری برای تحقق زوال نعمت از دست دیگری است. همانگونه که شیطان نسبت به حضرت آدم علیه السلام حسادت ورزید. امام صادق علیه السلام فرمودند:لقمان به فرزندش گفت: حسود را سه نشانه است: پشت سر غیبت مى كند، روبه رو تملّق مى گوید و از گرفتارى دیگران شاد مى شود.(خصال، ص 121)


 

به ادامه مطلب مراجعه کنید .

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: علمی، دانستنی، جالب و خواندنی، مذهبی،

تاریخ : شنبه 24 اسفند 1392 | 10:02 ق.ظ | نویسنده : MSH | نظرات

 

- بقایای کشتی نوح را در کوه های آرارات ترکیه (جودی) کشف شده است .

- کشتی نوح به طول یک زمین فوتبال و به وزن 32,000 تن است .

- یک بار پلک بزنید، عقرب همین زمان را نیاز دارد تا دشمنش را نیش بزند .

- شکم عنکبوت ابی انقدر کوچک است که روده هایش درون پاهایش قرار دارد .

- سگ ماهی دریاچه بیش از 150 سال عمر می کند .

- یک حلزون معمولی 10 هزار دندان دارد که همه انها روی زبانش است .

- قلب همه ی پستانداران در طول عمرشان حدود 11.2 میلیارد بار می زند .

- زنبورها برای جمع کردن 1 کیلو عسل باید شهد 10 میلیون گل را جمع کند .

- قدیمیترین شرابی را که پیدا کرده اند قدمتش از 3000 سال بیشتر است .

- انسان بطور متوسط 6 ماه از عمرش را در توالت به سر می برد .

- یک انسان در طول عمرش بطور متوسط 1300 لیتر عرق می کند .

- جمعیت میمون های هند بیش از 50 میلیون است .  

- یک نوع وزغ  در جهان وجود دارد که در بدن خود سم کافی برای کشتن 2200 نفر آدم را دارد .

- گلابی مفرح بخش قلب و کبد هست .

- اولین مردمانی که حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پیش ایرانیان جنوب ایران بودند .

- اسم فارسی تلویزیون دورنشان می باشد .

- از هر 8500 نفر یک نفر قلبش در سمت راست هست . 

- یک نوع عنکبوت می تواند 300 برابر وزن خودش را بلند کند .

- تقریبا 1 میلیارد از 6 میلیارد جمعیت جهان دیدشان ضعیف است و احتیاج به عینک دارند .

- چشم انسان همانند یک دوربین 135 مگاپیکسلی است .

 
طبقه بندی: دانستنی، سرگرمی، علمی، طنز،

تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1392 | 02:18 ب.ظ | نویسنده : MSH | نظرات

اگر صد میلیون دلار الآن به من می دادند؛ که نماز مغرب و عشاء را امشب نخوان، می گویم نه!
تمام تهران را اگر اسکناس دلار نو کنند، به من بدهند، حاضر نیستم نمازم را نخوانم.
شما هم همین طور هستید؟
این روحیه را در خودتان تلقین کنید.

یک کسی آمد پیش رسول خدا گفت من می ترسم منافق باشم. نا امید بود از خدا.
حضرت فرمود: تنها باشی نماز می خوانی؟
گفت: بله.
حضرت فرمود: تو منافق نیستی.
منافق آن است که در انظار مردم نماز می‌خواند ولی اگر تنها باشد نماز نمی خواند. تو منافق نیستی.

ما نوعاً تنها باشیم نماز می خوانیم.
پول هم بهمان بدهند که نماز نخوان، قبول نمی کنیم.
صد میلیون دلار هم بدهند، یک ماشین بنز هم بدهند، یک خانه در شمیران هم بدهند. که امشب نماز نخوان، هیچکداممان قبول نمی کنیم.
پس این را بشارت دادم به شما که بدانید مؤمنید؛ با ایمانید.
حاضر نیستید، این قلم درشت پول را بگیرید ولی نماز نخوانید.

آیه الله مجتهدی تهرانی
طبقه بندی: دانستنی، علمی، جالب و خواندنی، مذهبی،

تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392 | 03:59 ب.ظ | نویسنده : MSH | نظرات

 

ترس:

یکی از عواملی که باعث می‌شود انسان آرامشش را از دست بدهد ترس است، شاید هیچ چیزی مانند ترس از انسان سلب آرامش نکند .

امام صادق علیه السلام می‌فرماید : در شگفتم برای کسی که ترس به او غلبه کرده است!! چگونه به ذکر: حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیل «خدا ما را کافى است و او بهترین حامى ماست» پناه نمی‌برد. [1]


پریشانی :

 یکی از عواملی که سلب آرامش از انسان می‌کند ناراحتی است، انسان ممکن است هر لحظه‌ای غمگین شود .

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید : در شکفتم از کسی که اندوهگین است چگونه به ذکر: لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمین «خداوندا جز تو معبودى نیست! منزّهى تو! من از ستمکاران بودم» پناه نمی‌برد. [2]


مكر و حیله :

وقتی متوجه می‌شویم دیگران برای ما نقشه کشده‌اند صورتمان سرخ می‌شود و دست و پایمان می‌لرزد () ، آرامش به کلی از وجود ما پر می‌کشد و می‌رود .

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید : در شگفتم برای کسی که مورد مکر و حیله واقع شده است چگونه به ذکر: وَ أُفَوِّضُ أَمْری إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصیرٌ بِالْعِباد«من کار خود را به خدا واگذار کردم که خداوند نسبت به بندگانش بیناست»پناه نمی‌برد؟ . [3]


فقر :

گاهی نداشتن امکانات مادی ما را آزار می‌دهد و از نداشتن آن‌ها رنج می‌بریم.

امام صادق علیه السلام می فرماید : در شگفتم برای کسی که طالب دنیا و زینت‌های دنیا است چگونه به ذکر:ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه «قوّت و نیرویى جز از ناحیه خدا نیست»پناه نمی‌برد. [4]


 

پی نوشت ها در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب

طبقه بندی: علمی، دانستنی، مذهبی،
برچسب ها: امام صادق (ع)، احادیث معصومین، احادیث امام صادق (ع)،

تاریخ : چهارشنبه 30 مرداد 1392 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : MSH | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • دانلودر
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو